Hej! Det tar sådan tid att leta efter material så det blir inte så mycket skrivet. Det blir inte så tydligt vad det handlar om, så jag tänkte försöka göra en liten sammanfattning för att försöka förmedla varför fler borde intressera sig för det här.
Företag från fossilindustrin, tobaksindustrin och andra branscher som gynnas av färre regleringar har finansierat och i olika grad haft inflytande på…
1
Timbro var med i samarbete för att motarbeta Kyotoprotokollet.
Timbros samarbete i Atlas Network
We Can Fix It
We Can Fix It
Kimberly Nicholas
Climate Psyched
Climate Psyched
The Climate Psychologists
Sfären
Jenny Maria Nilsson

Timbro i Atlas Network